Záznam z webinára AKO ZVEĽAĎOVAŤ SVOJE VZŤAHY

Čo si vo vzťahoch najviac vážite? Dávate to? Dostávate to?

Napĺňajte a rozvíjajte svoje vzťahy!

Sme tvory spoločenské, ktoré nemôžu žiť bez vzájomného kontaktu s inými ľuďmi. Aristoteles skonštatoval, že ten, kto odmieta život v spoločnosti je buď zviera alebo boh.

Vo svojej sociálnosti sme naprogramovaní na spájanie sa a prepájanie sa s ľuďmi

Práve schopnosť formovať a udržiavať vzťahy do veľkej miery zabezpečuje naše šťastie. A chráni srdce pred poškodením v emocionálnom aj fyzickom zmysle slova. Zlomené srdce a zlomená noha sú síce odlišné formy bolesti, ale telo ich prežíva podobným spôsobom.

Nič nie je zložitejšie ako medziľudské vzťahy

Sú vysokou školou komunikácie a schopnosti asertívneho vyjadrenia vlastných potrieb. Skladáme skúšky trpezlivosti, oddanosti, zhovievavosti a ochoty akceptovať odlišnosti. Iba vo vzťahoch sa učíme prehlbovať empatiu, a zároveň si zachovávať svoju sebahodnotu.

Z videa sa dozviete praktické informácie:

  • Čo tvorí dôležité vzťahové kompetencie a vďaka čomu môžu byť vaše vzťahy pevnejšie a hlbšie.
  • Ako sa vyznať vo vzťahových vzorcoch, rozumieť emočným zraneniam a odpúšťať si emočné úlety.
  • Ako udržiavať vzťahy v dobrej kondícii a mať jasno v tom, čo vás pripája a čo odďaľuje.
  • Ktoré princípy a zásady pomáhajú prekonávať krízové stavy.
  • Čím prispievať k vzťahovej rovnováhe a zveľaďovaniu šťastia a lásky.

Video v trvaní 70 minút prináša skúsenosti z mojej praxe, čo sa dá v každodennosti robiť pre naplnené a zdravé vzťahy.  Ako praktická pomôcka k nemu slúžia pracovné listy s užitočnými informáciami a prehľadom kľúčových odporúčaní. 

Link na webinár spolu s pracovnými listami vám bude po objednaní zaslaný do mailu spolu s faktúrou.

Bližšie info: workshop@lifekoucing.sk

 

 

4.50 

Viac informácií

Psychologické štúdie opakovane preukazujú, aký veľký význam majú spokojné vzťahy na naše zdravie, dlhovekosť a celkovú kvalitu života. Osamelí ľudia sú menej šťastní a celkovo ich zdravie upadá skôr, žijú kratšie než ľudia, ktorí sú ukotvení v kvalitných vzťahoch.

Najlepšie, čo môžeme v živote podržať, je jeden druhého. Audrey Hepburnová