Návod na použitie seba samého

3-hodinový zážitkový workshop s technikami na sebapoznanie

Alebo ako sa stať tým, kým túžite byť

Nepotrebujete nosiť na svojich ramenách ťarchu celého sveta a prežívať problémy iných. To vás iba odvádza od vašej vlastnej cesty. Keď sa sústredíte na vlastné prežívanie, dokážete sa lepšie orientovať vo vlastných duševných pochodoch a stavoch, a tým aj lepšie rozumieť ostatným. To vám pomôže vyťažiť z vlastných možností a intuície maximum. Čím lepší kontakt so svojimi emóciami nadviažete, tým viac sa budete cítiť pánom svojho života, a tým rýchlejšie dokážete zachytiť všetko, čo k vám prichádza a reagovať na to.

Určený pre skupinu 5 účastníkov

Termín: stanovený podľa záujmu
Od 17.30 h. do 20.30 h.
Cena zahŕňa pracovné listy, pitný režim a snack
Miesto: LIFE KOUČING, Leškova 3/A, Bratislava

30.00 

Viac informácií

Cieľom práce na sebe nie je tváriť sa, že sme dokonalý. Ťažisko je vo vnímaní vlastného reálneho sebahodnotenia a vedomia svojich kladných a záporných stránok, poznania svojich hraníc a ich vytyčovania.

Vďaka sebapoznaniu vieme žiť svoj život bez zbytočných ťažkostí; život vyznačujúci sa pocitom naplnenia a spokojnosti. Je to možné vďaka tomu, že vnímame a rozvíjame múdrosť, lásku, radosť, vitalitu, silu, pokoj, autentickosť, nadšenie, zvedavosť, porozumenie, pokoj, spokojnosť, dôveru a vďačnosť.

Obsah workshopu:

  • Sebazpoznanie a tri vrstvy vášho ja.
  • Vplyv sebahodnotenia na vzorce správania sa.
  • Zbavovanie sa pochybností o sebe.
  • Vytváranie pozitívneho vzťahu so sebou.