Prvá pomoc pre dušu

s podpisom autorky

Knihu tvoria opisné postupy ponúkajúce možnosti, čo robiť v krízových situáciách, keď je emočnej a stresovej záťaže príliš veľa a zasahuje do kvality života a integrity človeka. Kapitoly sú tematicky rozdelené podľa emočných a mentálnych „sústav“ (zranenia duše, srdca, ducha, ega a integrity). Ponúkajú návody, ako bezpečne a svojpomocne zvládnuť okolnosti, ktoré si vyžadujú kontinuálnu starostlivosť o vlastné duševné zdravie. Slúžia ako bezprostredná pomoc na získanie odstupu od problémov, pre ktoré človek prichádza o emočnú vyrovnanosť a stabilitu.

12.00 

Viac informácií

Recenzie

Martin Nikodýmherec a moderátor
Zobraziť viac
My ľudia sme nepochybne najkomplexnejšie a najkomplikovanejšie bytosti na tejto planéte. Na rozdiel od iných živočíchov naše dospievanie trvá príšerne dlho. My inštinktívne ani nevieme, čo máme jesť. Nikto nikdy nám nedal návod na život. Ten vlastne ani neexistuje. Tak si iba navzájom odovzdávame skúsenosti alebo získavame vlastné. Niekedy ani netušíme, čo nám je, len vieme, že niečo nie je v poriadku. Vtedy dostávajú priestor ľudia, čo pomáhajú druhým ako Janette. Aj oni toho majú veľa, a preto je fajn, že vznikla táto kniha ako pomocník, ktorý nám pomôže analyzovať, čo sa s nami deje, popíše naše pocity a na príkladoch ponúkne riešenia, doslova náplasť na boľačku.
Ľudmila Guerinporadkyňa pre riadenie ľudských zdrojov
Zobraziť viac
Autorka otvára pomyselné dvere do nášho vnútra, aby sme sa pozorne zadívali na svoje Ja, svoj sebaobraz, vyžarovanie, pocity a skúsenosti, ktoré sú tak širokospektrálne a individuálne, ako sme my ľudia. Prostredníctvom svojich mnohoročných skúseností popisuje, ako sa dá postoj k nim zmeniť, ak sa tak rozhodneme. Pri čítaní som si uvedomila, čo všetko my ľudia dokážeme podniknúť so svojimi životnými skúsenosťami, ktoré nás definujú vnútorne a zároveň aj v súvislosti s vonkajším svetom. Kniha ponúka „návod“, ako vyhodnocovať situácie, ktoré sa nám v živote stávajú, čo môže byť ich príčinou a ako s nimi pracovať. Dopĺňa ho autentickými príbehmi s krásnymi a výstižnými citáciami.
Michal Mynářpsychoterapeut a publicista
Zobraziť viac
Janette Šimková opäť dokázala, že v oblasti sebarozvojovej literatúry na Slovensku je hviezdou prvej kategórie. Kniha sa číta jedným dychom. Je skvelo napísaná, praktická a „čítavá“. Opiera sa o fakty, nie dojmy. Janette ako autorka zreje ako víno a s každou ďalšou knihou prekonáva samu seba.
Darina Orieškováobchodná riaditeľka
Zobraziť viac
Táto kniha funguje rovnako ako lekárnička prvej pomoci. Nájdete v nej náplasť, ktorú v danej chvíli potrebujete, aby sa vám uľavilo. Je jedno, kedy ju otvoríte, vždy je ten správny čas. Pri čítaní rukopisu som si začala označovať, čo všetko by sa mi hodilo ako prevencia. No po prvej kapitole som zvýrazňovač odložila, aby som nevyfarbila všetko.
Peter Breierpsychiater a zakladateľ Ligy za duševné zdravie
Zobraziť viac
Počas môjho dlhodobého pobytu v Anglicku sa na Slovensku rozvinula forma pomoci ľuďom, ktorá sa označuje ako koučing. Kouča som si vždy predstavoval ako direktívneho kouča športovcov, a keďže som nikdy nebol zástancom direktívneho prístupu v liečbe, tento smer mi bol proti srsti. Kniha Janette Šimkovej však nezodpovedá mojej predstave o koučingu duševných problémov. Autorka vychádza zo svojej praxe, v ktorej integruje psychoterapeutické prvky nielen direktívneho alebo kognitívne-behaviorálneho prístupu, ale aj odokrývacie analytické metódy a často využíva aj relaxačné prístupy. Výber kazuistík ukazuje, že aj keď závažnosť problému ešte nevyžaduje intenzívnu liečbu, je možné ovplyvniť nielen aktuálny problém, ale aj rozvoj osobnosti tak, aby človek v budúcnosti neopakoval stereotypy správania, ktoré ho k tomuto problému priviedli. Koučing v ponímaní J. Šimkovej ukazuje, že v úspešnej terapii nezáleží na názve, ale že kľúčovú úlohu hrá autentický záujem o klienta a terapeutický vzťah. Prečítanie knihy duševný problém človeka nevyrieši, ale môže ho na ceste za sebapoznaním nasmerovať a posilniť odhodlanie vyhľadať odbornú pomoc.
Zuzana Pitoňákovápriekopníčka psychosomatickej medicíny na Slovensku
Zobraziť viac
Originálny nápad napísať príručku prvej pomoci pre dušu. Z pohľadu lekárky, ktorá strávila roky na urgente, viem, aké je dôležité ovládať zásady prvej pomoci. Od správneho poskytnutia prvej pomoci často závisí život, resp. jeho kvalita. Áno, zranenia duše nie sú také viditeľné, netečie pri nich krv a nelámu sa kosti, ale bolestivosť a následky úrazov duše majú rovnako ničivé následky. Na to, čo sa nám v živote deje, majú len sčasti vplyv vonkajšie udalosti. Väčšina nášho prežívania závisí od našich životných postojov, hodnôt, ktoré v hĺbke duše vyznávame, od našej práce so samými sebou. V tom je najväčší dar tejto knihy: múdro a uchopiteľne, prostredníctvom príbehov popisuje najčastejšie duševné zranenia a učí nás zdravo ich spracovávať.
Jana Šimkovičovákreatívna riaditeľka a spisovateľka
Zobraziť viac
Kiežby si túto knihu kúpili všetci na našej planéte. Žilo by sa nám ľahšie. Práca na sebe nie je ľahká ani jednoduchá. Keď však tú prácu či životnú cestu vydržíme, život naberie na kvalite. Najnáročnejšie je však začať a urobiť to správne. Ako to uskutočniť, keď sa už rozhodneme pre zmenu? Práve v tom vám pomôže táto kniha. Je to krásny a citlivý návod prvej pomoci na všetko, čo sa nám bežne deje. Často stačí málo, aby sme si pomohli a mali sa lepšie, aby náš život a aj životy ľudí okolo nás boli radostnejšie a plné energie. Oceňujem, ako citlivo Janette rozoberá ťažké témy a zrozumiteľne ich vysvetľuje na príkladoch zo života, s akými sa stretáva počas svojej praxe.

Ukážka knihy